https://www.duolingo.com/thihonggf

cuộc thi tiếng anh bắt đầu nè ^_^

vì ko có ai vào đội nên mình sẽ giảm phần thưởng 1 tí!

mình sẽ ra đề và mình sẽ tính theo thời gian, ai thấp hơn 5đ sẽ bị loại thẳng.

1/ Charles Dickens was born ........a poor clerk family.

2/ I am looking forward ............ our summer holiday.

3/ My mother would live to go to Europe, but she's afraid ......... flying.

4/ It started raining a week ................

5/ Could you to tell me the ways to the post office.

6/ He spoke with great (clear) ........................................................

7/ It was one of his most important (achieve)..............................

8/ This/ applicants/ have/ skills/ job/ requires/ to/ good/ verbal.

9/ Of/ TV/ the/ public/ of/ news/ purpose/ is/ to infrom/ the/ entertain/ and.

10/ Next weekend, we are going to Hue .........a short holiday.

9/25/2015, 1:40:00 PM

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...OMG...

1) Charles Dickens was born IN a poor clerk family.

2) I am looking forward TO our summer holiday.

3) My mother would live to go to Europe, but she's afraid OF flying.

4) It started raining a week AGO.

5) Could you tell me the ways to the post office? (BỎ TO)

6) He spoke with great (clear) CLARITY.

7) It was one of his most important (achieve) ACHIEVEMENTS.

8) THIS JOB REQUIRES APPLICANTS TO HAVE GOOD VERBAL SKILLS.

9) THE PURPOSE OF THE PUBLIC TV IS TO INFORM NEWS AND ENTERTAIN. (I am not sure about this answer!)

10) Next weekend, we are going to Hue FOR a short holiday.

12/8/2018, 11:42:08 AM

https://www.duolingo.com/N.Minh159753

i want to join but i don't have a team :( :(

9/25/2015, 1:43:25 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

hãy làm bạn đồng hành với minhnhathuynh đó (rủ bạn ý đó)

9/25/2015, 1:49:36 PM

https://www.duolingo.com/AnLee89

1/ in 2/to 3/of 4/ 5/clearing 6/achievement 7/ 8/ 9/ 10/ for

9/25/2015, 3:35:47 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

4đ loại mất r

9/26/2015, 10:34:52 AM

https://www.duolingo.com/AnLee89

so sad TT

9/27/2015, 4:19:20 AM

https://www.duolingo.com/thihonggf

ko sao dau but i thanks because you join my discusion

9/27/2015, 8:46:34 AM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

1) Charles Dickens was born IN a poor clerk family.

2) I am looking forward TO our summer holiday.

3) My mother would live to go to Europe, but she's afraid OF flying.

4) It started raining a week AGO.

5) Could you tell me the ways to the post office? (BỎ TO)

6) He spoke with great (clear) CLARITY.

7) It was one of his most important (achieve) ACHIEVEMENTS.

8) THIS JOB REQUIRES APPLICANTS TO HAVE GOOD VERBAL SKILLS.

9) THE PURPOSE OF THE PUBLIC TV IS TO INFORM NEWS AND ENTERTAIN. (I am not sure about this answer!)

10) Next weekend, we are going to Hue FOR a short holiday.

9/28/2015, 11:59:21 AM

https://www.duolingo.com/thihonggf

6đ qua vòng chúc mừng ^.^

9/28/2015, 1:47:02 PM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Thanks! Cho mình hỏi tổng điểm của bài bao nhiêu và mình đúng bao nhiêu câu thế bạn?

9/28/2015, 1:54:49 PM

https://www.duolingo.com/thuhienpo

10 câu 10đ bạn chỉ đúng 5 câu nên được 5đ (thihonggf)

9/28/2015, 1:59:00 PM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Bao giờ có đáp án vậy bạn?

9/28/2015, 6:05:28 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

1 in 2 to 3 of 4 ago 5 to tell (tell),ways(way) 6 clearity 7 achievement 10 for

9/29/2015, 12:30:06 PM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Clarity mới đúng chứ bạn, sao lại là clearing? Bạn lấy đáp án từ nguồn nào thế?

9/29/2015, 12:31:59 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

bi nham -.- thu loi

9/29/2015, 2:44:36 PM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

À không sao, mình chỉ muốn hỏi bạn tham khảo đáp án ở đâu hay tự mình nghĩ ra thôi.

Ở câu 7 thì achievement phải chia ở dạng số nhiều achievements, vì câu đó đã nói rất rõ: "It was ONE OF his most important achievements."-"Nó là MỘT TRONG những thành tích quan trọng nhất của anh ấy."

Ở câu 5 thì theo mình hoàn toàn có thể dùng ways ở dạng số nhiều chứ nó không phải là một lỗi sai. Mình có thể hỏi là: "Bạn có thể nói cho mình biết NHỮNG con đường dẫn tới bưu điện không?" hay "Bạn có thể nói cho mình CÁC cách để tới bưu điện không?"

Ở hai câu 8 và 9, mình không rõ là chỉ phải sắp xếp các từ để tạo thành một câu hay phải thêm từ vào nữa.

9/29/2015, 4:37:10 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

z day la phan thuong cug nhu loi cam on nhe

9/30/2015, 1:13:34 PM

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Cám ơn bạn nhé! Lúc nào có đáp án đầy đủ bạn đăng lên nhé! (Câu 8 và câu 9 mình không chắc chắn.)

9/30/2015, 1:18:38 PM

https://www.duolingo.com/thihonggf

ngay mai di la sap xep lai cau

9/30/2015, 2:39:20 PM

https://www.duolingo.com/Alicet87630

1.in 2.to 3.of 4.ago 5.?? 6.clarity 7. achievements?(khong chac) 8.This job requires applicants to have good verbal skills. 9.??(nhieu chu qua...O-o) 10. for

5/13/2016, 10:08:07 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.