Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to place the plates on the table."

Dịch:Bạn sẽ đặt những cái đĩa trên bàn.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongpt2

"bạn sẽ đặt các đĩa trên bàn" sao sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTran20

các cái đĩa thì nghe đúng hơn bạn mà dùng các nghe lạ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You are going to place the plates on the table, you are going to place the plates on the table, you are going to place the plates on the table

1 năm trước