"The senator reads the newspaper."

Dịch:Người thượng nghị sĩ đọc báo.

9/26/2015, 1:13:10 AM

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinoNguyen99

Đọc bài báo ko đc luôn à ==

5/28/2016, 12:31:34 AM

https://www.duolingo.com/PhuWinger

Thượng nghị sĩ đọc tin tức - nên được chấp nhận đáp án này nhé ad

4/26/2017, 4:05:57 AM

https://www.duolingo.com/Hi11no

ông thượng nghị sĩ đọc báo, được chứ?

8/15/2017, 1:16:30 AM

https://www.duolingo.com/haunguyenx

Bà tns?

8/22/2018, 4:38:42 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.