Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The senator reads the newspaper."

Dịch:Người thượng nghị sĩ đọc báo.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinoNguyen99

Đọc bài báo ko đc luôn à ==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuWinger

Thượng nghị sĩ đọc tin tức - nên được chấp nhận đáp án này nhé ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hi11no
Hi11no
  • 25
  • 14

ông thượng nghị sĩ đọc báo, được chứ?

1 năm trước