"The senator reads the newspaper."

Dịch:Người thượng nghị sĩ đọc báo.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinoNguyen99

Đọc bài báo ko đc luôn à ==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuWinger

Thượng nghị sĩ đọc tin tức - nên được chấp nhận đáp án này nhé ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hi11no

ông thượng nghị sĩ đọc báo, được chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haunguyenx

Bà tns?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.