"Thisyear'sfashionsarecompletelydifferent."

Dịch:Những mốt thời trang năm nay hoàn toàn khác biệt.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 802

"Các mốt thời trang năm nay thì khác hoàn toàn" không được sao, tại sao lại sai? Đề nghị xem lại đáp án này!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mai537628

Đúng là... bực mêng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phamxuantao

Những kiểu thời trang của năm nay là hoàn toàn khác biệt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Những mốt thời trang của năm nay thì hoàn toàn khác. Thiếu chữ biệt là bị sai bực thật

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.