Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ yêu nhau."

Dịch:They will fall in love with each other.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHo3

They will love together có đúng không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 902

Mình cũng cùng suy nghĩ như vậy nên đã gửi report.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 24
  • 822

???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 718

Dĩ nhiên là đúng nhưng không hay

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They will fall in loves with each other, they will be in love with each other, they will be in love with each other, they will fall in love with each other, they will fall in love with each other, they will be in love with each other

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tryhope89

Ồ lala chả biểu sất

6 tháng trước