Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi uống mọi thứ."

Dịch:We drink everything.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

we drink all thing đượckhông vậy mọi người ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VDiuMinhTr

All thing có nghĩa là uống cả mọi thứ cùng uống một lần bạn nhé, nghe kì lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oanh904685

Câu khẳng định lại dùng anything

2 năm trước