Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NguyenNguyen01

"Which motorcycle is yours?"

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenNguyen01

sao từ "yours" lại có "s" nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngAnh224168

Yours là của bạn

10 tháng trước