Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô gái phục vụ nước."

Dịch:The girl serves water.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HinAlita

Ủa, vậy service nghiã là gì nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"Service" là một danh từ có nghĩa là "dịch vụ" nhé bạn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/McThNh2

Sao tên bạn dài vậy

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Ac, tôi cũng nhớ nhầm như vậy !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Phục vụ cơm thì chấp nhận serves the rice, phục vụ nước thì có the lại sai, cập nhật lại dùm nhé

4 tháng trước