Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I would have had some education."

Dịch:Tôi đáng lẽ đã có một chút giáo dục rồi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chuannm

"Education" ở đây phải hiểu là học vấn mới đúng nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/youngmen258

một ít với một vài khác nhau ở chỗ nào các bạn :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/shadow773512

Có lẽ một ít không đếm được, và ngược lại

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Câu này nghe như là người đang bị vô học

3 tuần trước