1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 4a - O…

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 4a - Onko sinulla lemmikkejä?

Kaisalla on pieni vieras - suomenpystykorva. Koiran nimi on Milla. Se istuu lattialla.

James: Onko sinulla koira?

Kaisa: Ei. Tämä on minun siskoni koira Milla. Se odottaa pentuja. Siskoni antaa minulle yhden pennun. Onko sinulla lemmikkejä?

James: Minulla on kaksi kissaa. Rakastan kissoja. No, nyt Milla nukkuu. Kai minä olen vähän tylsä. Yvonnen vanhemmilla on maatila.

Kaisa: Tiedän. Heillä on 30 lehmää ja kaksi hevosta. Luen läksyjä. Autatko minua? Ehditkö auttamaan?

James: Totta kai ehdin.

Kaisa: Etsin kirjojani. En muista, missä ne ovat.

James: Kirjat ovat tuolilla.

Kaisa: Otatko ne? Kannatko ne keittiöön? Minä kirjoitan englanniksi. Tarkistatko tekstini?

James: Tietysti.

Sanasto

 • Kaisalla on Kaisa has
 • pieni, pienet small
 • vieras, vieraat guest
 • suomenpystykorva, suomenpystykorvat Finnish Spitz https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_Spitz
 • koira, koirat dog
 • se, ne it, they (non-human)
 • istua to sit
 • lattia, lattiat floor
 • lattialla on the floor
 • -ko/kö the question particle
 • onko sinulla do you have
 • ei no
 • sisko sister
 • odottaa to wait, (here) to expect
 • pentu, pennut puppy
 • pentuja puppies (partitative plural)
 • antaa to give
 • minulle to me (allative)
 • yhden one (accusative)
 • pennun puppy (accusative)
 • lemmikki, lemmikit pet
 • lemmikkejä pets (partitative plural)
 • kissa, kissat cat
 • kissaa cat (partitative singular)
 • rakastaa to love
 • kissoja cats (partitative plural)
 • no well
 • nyt now
 • nukkua to sleep
 • kai perhaps, (here) I suppose
 • tylsä boring
 • vanhemmat parents
 • Yvonnen vanhemmilla on Yvonne's parents have
 • maatila farm
 • tietää to know
 • tiedän I know
 • heillä on they have
 • lehmä, lehmät cow
 • lehmää cow (partitative singular)
 • hevonen, hevoset horse
 • hevosta horse (partitative singular)
 • lukea to read
 • luen I read
 • läksyt homework (plural)
 • läksyjä homework (partitative plural)
 • auttaa to help
 • autat you help
 • autatko do you help, will you help
 • minua me (partitative)
 • ehtiä to have time
 • ehdit you have time
 • ehditkö auttamaan do you have time to help
 • totta kai of course
 • ehdin I have time
 • etsiä to look for
 • etsin I look for
 • kirja, kirjat book
 • kirjoja books (partitative plural)
 • kirjojani my books (partitative plural)
 • en I do not
 • muistaa to remember
 • missä where
 • tuoli, tuolit chair
 • tuolilla on the chair
 • ottaa to take
 • otat you take
 • otatko do you take, will you take
 • kantaa to carry
 • kannat you carry
 • kannatko do you carry, will you carry
 • keittiö, keittiöt kitchen
 • keittiöön to a/the kitchen (illative)
 • kirjoittaa to write
 • kirjoitan I write
 • englanniksi in English (translative)
 • tarkistaa to check
 • tarkistat you check
 • tarkistatko do you check, will you check
 • teksti, tekstit text
 • tekstini my text
 • tietysti of course, naturally

Futuuri - The future tense

Just in case you were wondering why autatko is translated with both "do you help" and "will you help", the Finnish language does not have the future tense. The present tense is used to refer to future events.

Harjoitus 1

Vastaa kysymyksiin. - Answer the questions.

 • What breed is Milla?
 • Whose dog is Milla?
 • Why are puppies mentioned in the text?
 • What sort of pets does James have? How many pets does he have?
 • Why does James think that he is boring?
 • What sort of animals do Yvonne's parents have?
 • What does läksyt mean?
 • Where are the books?
 • Where will James carry the books?
 • In what language does Kaisa write?

Let me know what you thought about the lesson. If you have any questions or suggestions, please comment below. Here is a link to the previous lessons: https://www.duolingo.com/comment/10579104

Hei!

September 27, 2015

8 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

VASTAUKSET

Harjoitus 1

 • Milla is a Finnish Spitz.
 • Milla is Kaisa's sisters dog.
 • Milla is expecting puppies. Kaisa will get one of them.
 • James has two cats.
 • James thinks he is boring, because Milla falls asleep.
 • Yvonne's parents have cows and horses.
 • Läksyt means homework.
 • The books are on the chair.
 • James carries the books into the kitchen.
 • Kaisa writes in English.

https://www.duolingo.com/profile/widle

Done. I think I enjoy the reading lessons best. :)


https://www.duolingo.com/profile/elizawieslawa

Why is there "siskoni" in the sentence "Tämä on minun siskoni koira Milla."? I was expecting something more complicated (like "minunnen siskoninen" or something), as there is for example "tämä on hänen koira". Maybe I'm just overthinking it. :) I suppose that what I want to ask is: are the nouns after minun, sinun, etc. always in the same form (siskoni, siskosi, ...)? And as I'm asking anyway - how to say "my sister has a dog"?. Would "minulla siskonilla on koira" be ok?


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Terve! You cannot see the genitive singular (or the accusative singular) in any way with a possessive structure. Other cases' endings appear before the possessive ending. Hence, it would be (minun) siskollani on koira. Same thing with, for instance, the partitive singular: Rakastan siskoani (I love my sister). (By the way, it is tämä on hänen koiransa.) :)


https://www.duolingo.com/profile/elizawieslawa

Oh, I understand, thank you :)


https://www.duolingo.com/profile/widle

I have a question about a sentence from this lesson. In the Memrise course, the sentence "Onko sinulla koira?" is translated as "Is the dog yours?"

It makes sense in the dialogue, but does it mean that there is no difference between "Is the dog yours?" and "Do you have a dog?" in Finnish?


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

"Do you have a dog?" would be Onko sinulla koiraa?. I explain it more carefully in another lesson (4e) in this chapter. :)


https://www.duolingo.com/profile/widle

Oh, that's it. Thank you. I must have forgotten since doing that lesson.

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.