https://www.duolingo.com/amuzulo

AMA with Veronika Poór (Muzaiko, TEJO, UEA) here!

Welcome to our AMA (Ask Me Anything) with Veronika Poór (Muzaiko, TEJO, UEA)!

Biografio

Mi estas Veronika Poór, naskiĝis en 1983, lernis Esperanton en 2006. En 2011 mi kunkreis la retradio-kanalon Muzaiko. Poste mi plurfoje reprezentis TEJO-n en Unesko, Forumo Junulara-Eŭropa. En 2013 mi iĝis komisiito de TEJO pri Kulturo kaj kelkajn monatojn poste mi iĝis estrarano de TEJO respondeca pri Homaj Rimedoj, Aktivula Trejnado kaj Scienca kaj Faka Agado kaj en 2014 ankaŭ pri Eksteraj Rilatoj. En 2015 kiel kandidato de TEJO mi estis elektita por la Konsilkonsilio pri Junularo de la Konsilio de Eŭropo kaj dum la Universala Kongreso mi ricevis la fidon de la Estraro de UEA por iĝi la Ĝenerala Direktoro de UEA post la emeritiĝo de Osmo Buller.

I am Veronika Poór, born in 1983, learned Esperanto in 2006. In 2011, I co-founded the online radio station Muzaiko. Afterwards I represented TEJO many times at UNESCO and the European Youth Forum. In 2013 I became TEJO's commissioner for Culture and several months later I became the TEJO board member in charge of Human Resources, Trainings and Science, and from 2014 onwards also in charge of External Relations. In 2015 as TEJO's candidate, I was elected for the Advisory Council on Youth of the Council of Europe. Later, during the Universala Kongreso the board of the Universala Esperanto-Asocio (UEA) elected me to become UEA's General Secretary after Osmo Buller's retirement.

Accepting questions in: Esperanto, English, French and Hungarian
Will answer in: Esperanto

The AMA is now over. Thanks everyone for participating!

Also see: Esperanto AMA schedule

September 27, 2015

30 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/Sysyfras

Hi! Muzaiko is one of my favorite Esperanto resources. I love tuning in and relaxing to the great variety of genres and interviews. Thanks for starting such a great resource for the community! I remember reading that the programming at one point was in 3 hour blocks that repeated throughout the day. Is this still true, and do you find it challenging to have enough unique material to fill a 24/7 radio station?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Dankon pro viaj laŭdaj vortoj, mi plusendos ilin al la aliaj kunkreantoj. :) Tiaj vortoj multe helpas por vivteni la entuziasmon bezonatan por konstante funkciigi Muzaikon.

Jes, Muzaiko daŭre funkcias tiel, ke 3 horoj ripetiĝas dum la diurno. Rilate al la enhavo, ĝis nun nur unufoje okazis, ke estis tro da materialo por la tago, do intervjuoj, paroladoj estas ege bonvenaj, ilin eblas alŝuti tie: http://muzaiko.info/partoprenu/al%C5%9Dutu kaj se vi ŝatus ricevi konsilojn pri kiel krei ilin, jen ligilo al la vikio de Muzaiko: http://vikio.muzaiko.info/Konsiloj_por_krei_babilan_enhavon_por_Muzaiko .

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

Vi provis labori kun kern.punkto? http://kern.punkto.info/

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Jes, indas scii, ke kreantoj de kern.punkto estas ankaŭ kunkreantoj de Muzaiko :) - pro la malsimila stilo kaj teknikaj ebloj ĝis nun ni ne trovis eblon pli profunde kunlabori - kvankam ni jam plurfoje parolis pri tio.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/rapn21

Saluton Veronika! Kion estos via ĉefa celo kiel Ĝenerala Direktoro de UEA?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Bona demando, kaj jen defio por mi: kiel elekti inter la multaj gravaj celoj? Nu, mi klopodu. :)

Se mi devas elekti unu celon por la sekvaj monatoj, tio estas lerni, lerni kaj lerni por ke la transiro de la antaŭa Ĝenerala Direktoro estu laŭeble plej glata. Mi estas tre bonŝanca, ĉar kaj la nuna Ĝenerala Direktoro (Osmo Buller) kaj multaj aliaj homoj jam indikis ke ili helpos kaj subtenos min en tiu agado.

Se vi demandas pri mia ĉefa celo en tiu rolo ĝenerale, eble mi povas diri ke kompreneble aldone al taŭge plenumi miajn devojn, mi ŝatus multe emfazi komunikadon (en ties plej ampleksa senco). Mi pensas ke komunikado estas tre malfacila kaj vasta kampo, sekve ajna helpa mano estas ege bonvena!

Ĉu mi kontentige respondis vian demandon? Se ne, aŭ vi havas pliajn demandojn, nepre diru! :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/JanKozek

Saluton!

Sendube la duolingo-kurso altiros pli da lernantoj ol iu ajn antaŭa projekto. Dum la unuaj tri monatoj (de fino de majo ĝis fino de aŭgusto) registriĝis 100 000 lernantoj, dum la lasta monato preskaŭ aldoniĝis plia duoncentmilo. Do eĉ se nur malgrandega ero el la registriĝintoj finfine trovos sian vojon E-movaden, duolingo povus multege kreskigi ĝin. La movado do nepre kaptu tiun ŝancon kaj provu varbi la novbakitajn samideanojn, ĉar ili ne aliĝos de si mem al asocioj. Mi konstatis, ke duolinga finlerninto senpage ricevas numeron de la revuo kontakto (tion oni ankaŭ proponis/as al lernu-lernantoj, kvankvam nur paŝeto al movadanigo, tamen bona [kaj efika] ago). Do, mi scias ke ĉiu kampajno estas por UEA/TEJO ege rimedraba, ĉu vi tamen jam pensis pri kiel ligigi novbakitajn Esperantistojn al movado? Certe tiel (almenaŭ parte) povus esti solvata la problemo jam de jaroj priplendata, ke la asocioj ŝrumpas kaj ke homfortoj ĉie mankas (aparte se konsideri, ke duolinganoj verŝajne estas plejmulte en TEJO-aĝo kaj ankaŭ laŭ spertoj pri internacia komunikado tre taŭgaj por junulara agado sur ĉiuj kampoj).

Dankon pro via pacienco!

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/JanKozek

Eble mi menciu reference vian demandsesian antaŭulon Evildea, kiu ene de la lastaj monatoj gajnis 1300 abonantojn, konsiderinde granda parto el ili verŝajne malkovris Esperanton pro la duolingo-kurso.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Dankon pro via demando, Jan! :) Mi nun estas reorganizanta mian retmesaĝkeston, kaj mi trovis kelkajn mesaĝojn, kiujn mi verkis kiam mi mem estis komencanto. Mi ege volis agi por Esperanto, sed mi ne trovis facile kiel tion fari kune kun aliaj.

Mi pensas ke plej gravas komunikado - ĉar almenaŭ por mi estis tre malfacile konsciiĝi pri tio ke mi povas kunagi kun aliaj Esperanto-parolantoj. Mi ankaŭ ŝatus scii de homoj, kiuj ĵus ekaktivis, kiujn defiojn ili havis, kaj se vi ne jam aktivas, sed ŝatus aktivi, kion vi ŝatus fari, kiajn eblojn vi ŝatus havi?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

I have as of yet not been moved to join the UEA. What are the most important reasons according to you, to do so?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Nu, mi ankaŭ tre malfacile membriĝas en asocioj, do mi komprenas vian hezitemon. Eble interesus vin scii, kial mi decidis membriĝi en UEA. Nu, kompreneble mi volis subteni Esperanton, sed kial mi membriĝis en UEA pro tio?

Estis ĉefe du kialoj: unue estis tio, ke mi komprenis, ke por la ekstera mondo ofte la grandeco de asocio rilatas al kiom da personoj parolas Esperanton, la alia kialo estis ke UEA ankaŭ havas oficialajn rilatojn kun interŝtataj organizoj, do UEA povas porti la voĉon de la Esperanto-parolantoj. Por ambaŭ kialoj: ju pli da membroj, des pli da forto, sekve mi pensis ke mi faru mian parton por fortigi Esperanton, kaj tial mi decidis ke mi ŝatus aliĝi.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Mi scias ke estas homoj, kiuj membriĝas pro la rabato, ĉar se vi partoprenas la Universalan Kongreson (imagu, plurmil homoj kunvenas, partoprenas diversajn aktivaĵojn, kiel koncertojn, kunsidojn, ekskursojn, sciencajn prelegojn, ktp - ĉion tion en Esperanto) vi ricevas grandan rabaton se vi estas membro de UEA.

Mi aŭdis ke aliajn homojn interesas la Revuo Esperanto, kaj tial ili membriĝas - kaj se vi estas sub 30, vi ankaŭ ricevas senpage Kontakton, pri kio TEJO prave fieras. ;) Estas aliaj, kiuj ŝatas kaj volas subteni la agadojn de UEA, kaj tial ili membriĝas. Kaj nu, mi ne diros ĉiujn kialojn, kiujn mi jam aŭdis, nur unu plian, ĉar gravas ankaŭ mencii tiujn, kiuj membriĝas en UEA ĉar: kial ne? ;)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Saluton! :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Dankon pro la interesaj demandoj, mi lernis multon de vi. Kaj espereble: ĝis baldaŭ! :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

Can you explain a bit about what your tasks are as General Secretary in the UEA?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Respondi iomete estas malfacila tasko, rigardu la postenpriskribon ĉi tie: http://www.uea.org/pdf/postenpriskriboGhD - ĝi estas tre longa!

Por tamen ne lasi vin sen persona respondo, mi dirus ke mia ĉefa tasko estas zorgi pri ke la asocio funkciu taŭge. Por tio mi ricevos la surlokan helpon de oficistoj kaj volontuloj, kaj la internacian helpon de estraranoj, komitatanoj, komisiitoj kaj aliaj aktivuloj.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/rubatavolo

Kiel vi lernis Esperanto? Kio estas viaj rekomendoj al komencantoj? (Mi tradukos vian respondon en la angla por aliuloj.) Dankon! (Mi pardonpetas por la redaktoj.)

(How did you learn Esperanto? What are your recommendations to beginners? [I'll translate your response into English for others.] Thanks! [I apologize for the edits.])

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Dankon pro via demando kaj pro via preteco traduki mian respondon. :) Mi lernis Esperanton per interreta kurso. Mia rekomendo estas ke ekuzu la lingvon laŭeble frue. Kial? Mi rakontu kio okazis al mi.

Kiam mi jam lernis Esperanton dum 40 horoj, mi skribis al iu persono loĝanta en apuda urbo, ke mi ŝatus tiun renkonti por praktiki Esperanton. Mi pensis ke ne estos problemo, ĉar mi tiam flue scipovis la germanan, kaj li estis germano, do ni povos paroli en la germana, kaj iomete en Esperanto. Kiam ni renkontiĝis li tamen respondis al mia germana frazo kun "mi ne komprenas" - sekve mi devis tuj paroli en Esperanto. Mi estis tre malrapida dum la unua horo, sed en la dua horo ni jam povis priparoli (mi kun multaj eraroj, sed li komprenis min kaj korektis min) niajn filozofiajn ideojn pri la mondo, ktp.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/rubatavolo

Dankon! Kaj bonŝancon en via nova ofico!

English translation (anyone, please feel free to correct):

I learned Esperanto through an internet course. My recommendation is to begin to use the language as early as possible. Why? Let me relate what happened to me.

When I had learned Esperanto for 40 hours, I wrote to someone living in a nearby city that I would like to meet them in order to practice Esperanto. I thought that there would be no problem, because I then fluently knew German, and he was German, so we could speak in German, and a little in Esperanto. When we met, however, he responded to my German sentence with "I don't understand" - so I had to speak in Esperanto right away. I was very slow for the first hour, but in the second hour we could already talk (I with many errors, but he understood me and corrected me) about our philosophical ideas about the world, etc.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Dankon pro la traduko! :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

The third of the four goals in the statute of UEA is "to encourage all types of spiritual and material relations among people". How spiritual is the UEA in fact?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Laŭ mia kompreno kaj sperto en tiu frazo tiu vorto volas emfazi la rilatojn inter homoj, do temas pri tio ke oni atentu kaj pri spiritaj kaj pri materiaj rilatoj. Ĉu mi respondis vian demandon?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

Actually the question was: How spiritual is the UEA in fact? So, apart from that it is mentioned in the statutes, which says a lot I think, is it a big part of the organisation? And should it be, in your opinion?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Mi ne certas, ĉu mi bone komprenas vian demandon. Se temas pri religio aŭ politika partieco: UEA estas neŭtrala. UEA estas nek religia, nek partipolitika asocio. Ĉu nun mi bone kaptis vian demandon?

Eble la vorto "spirita" kaŭzas konfuzon. Laŭ mia kompreno ĝi referencas al rilatoj inter homoj, kiuj ne estas materiaj rilatoj. Ekzemple "amikeco" kaj "kunagado por la sama idealo" estas spiritaj rilatoj - kaj jes, ili estas gravaj partoj de la organizo, kaj jes, tiaj rilatoj devas esti gravaj partoj de UEA. :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Nootmuzkaatje

Ŝajnas, vi donis multe al Esperanto komunumo. Kio Esperanto donis al vi? :)

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Multon. :)

Ĉu mi parolu pri miaj vojaĝoj? Mi ankaŭ antaŭe multe vojaĝis, sed nur per Esperanto mi povis vere detale paroli kun homoj pri temoj, kiuj tre interesas min rilate al socio, pensmanieroj, ktp. En aliaj lingvoj la babilado kutime ĉesis kiam ni alvenis al tro komplikaj temoj, ĉar homoj pli kaj pli ofte diris "en mia lingvo mi dirus tiel, sed kiel mi esprimu tiun signifon en nia komuna lingvo"?

Unu el la kialoj, kial mi trovis Esperanton estis pro tio, ke iu diris "en aliaj lingvoj vi povas diri, kion oni instruis al vi, en Esperanto vi povas diri, kion vi celas diri" - mi estis tre surprizita pri tiu konstato, kaj mi dubis pri la vereco de ĝi, sed mi pensis ke indas provi. Kaj nun mi povas konfirmi, ke mia dubo estis malprava.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Aŭ mi parolu pri la kunlaboroj? Mi ekkonis mirindajn personojn, kun kiuj ni kreis multajn aferojn kune.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Aŭ mi parolu pri tio, ke mi estas elektita por la Konsila Konsilio pri Junularo de la Konsilio de Eŭropo? Tiaĵo estis revo por mi, kaj danke al la vasta subteno de la Komisiono de TEJO pri Eksteraj Rilatoj ni sukcesis, kaj mi estis elektita.

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/RaidedbyVikings

Saluton, mi estas intresa en statistikoj pri esperantistoj sed mi ne trovis multe da statistiko pri esperantistoj krom taksoj. se vi aux la UEA havas... kelkajn inforumojn, cxu vi povus... diri ... kelkajn statistikajn inforumojn?

edit: Hello I am interested in statistics about esperantists but i could not find many statistics about esperantists except estimates. if you or the UEA has some data, could you share some statistical information?

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/Veronika_Poor

Jes, tute prave. Mi pensas ke ankaŭ tial homoj ofte konfuzas la nombron de membroj de UEA kun la nombro de Esperanto-parolantoj. Mi ŝatas uzi tiun vikipedian paĝon, kiam mi devas paroli pri statistikoj: https://eo.wikipedia.org/wiki/Statistiko_de_Esperantujo .

Mi konas iun statistikon eble interesan: la kvanto de la aŭskultantoj de Muzaiko kompareblas al la kvanto de aŭskultantoj de unu el la plej famaj komunumaj radioj en mia devenlando.

September 27, 2015
Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.