Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am studying the life cycle of the spider."

Dịch:Tôi đang nghiên cứu vòng đời của nhện.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaweiNg

câu này có thể áp dụng đc :)

0
Trả lời2 năm trước