"Iamstudyingthelifecycleofthespider."

Dịch:Tôi đang nghiên cứu vòng đời của nhện.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaweiNg

câu này có thể áp dụng đc :)

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.