Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai không phải là ngày thứ sáu."

Dịch:Tomorrow is not Friday.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LYNGUYENTH

Tomorrow is not friday

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngPhngNg2

Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oeos2

tomorow not friday chứ

2 năm trước