Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is not my strong point."

Dịch:Nó không phải là điểm mạnh của tôi.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Gotenks357

Advantage là gì zậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlang6g

Tớ thấy câu hỏi hay lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

hjc "

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JpTran

Đó là không phải điểm mạnh của tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuong8406

advantage có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daothingoclinh

hic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlang6g

híc cái gì mà cứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlang6g

Có gì đâu mà cứ thế nhỉ pillow

2 năm trước

https://www.duolingo.com/langtu_1979

It is not my strenght

2 năm trước

https://www.duolingo.com/supervegeta2006

it s good

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Câu này giống chơi chữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vit78752

Strengthen chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithuthachthan

yuiop1234567890qưẻtyuiopádfghjklzxcvbn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/langtu_1979

I think it should be" It is not my strength"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dark_Knight9x

Mình thấy " Nó không phải điểm mạnh của tôi " cũng đúng mà sao lại ko đc nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngc384031

Vì đối với duolingo ko đúng và đủ chữ

3 tháng trước