Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The picture"

Dịch:Bức ảnh

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Đọc khó nghe wá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

dick la buc tranh mok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hocnv1

mok là gì ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

Buc anh ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngn520602

Bức tranh không được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Một bức ảnh mà sai ??

5 tháng trước