Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã cảm thấy điều gì đó."

Dịch:He has felt something.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Caomai1

Nhớ rùi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/longvu36

That thing có được không ta?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

That thing là cái đó mờ. Làm sao mờ use ở đây được ?!;

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

No. Something

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnL836874

he felt something. Có được không mấy bạn

1 năm trước