Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/dangtiensu

"I did not eat cheese yesterday."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtiensu

tôi đã không ăn phô mát hôm qua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Ok

2 năm trước