https://www.duolingo.com/dangtiensu

"I did not eat cheese yesterday."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtiensu

tôi đã không ăn phô mát hôm qua

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Ok

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.