"Một mét là đủ."

Dịch:A meter is enough.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhminh882149

One meter is enough sao lại sao nhỉ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.