Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một mét là đủ."

Dịch:A meter is enough.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhminh882149

One meter is enough sao lại sao nhỉ

3 năm trước