https://www.duolingo.com/dangtiensu

"We did not like the chicken."

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtiensu

chúng tôi đã không thích thịt gà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

We did not like the chicken

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Ai lại không thích thịt gà nhể???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangkinh

Tại sao lại dùng like mà không dùng liked nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangkinh

Cả nhà giải thích mình với ạ.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.