Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/dangtiensu

"We did not like the chicken."

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtiensu

chúng tôi đã không thích thịt gà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

We did not like the chicken

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Ai lại không thích thịt gà nhể???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangkinh

Tại sao lại dùng like mà không dùng liked nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangkinh

Cả nhà giải thích mình với ạ.

9 tháng trước