"Con mèo của cô ấy có vẻ mệt ."

Dịch:Her cat seems to be tired.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EBi6TUuQ

her cat seems tired và "her cat seems to be tired" đều đúng vì sao nhỉ ? khi nào thì có "to be" ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WinTheAres

Her cat looks tired vẫn đúng ko cần to be

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantrang67474

Vì tired không phải là một động từ nên phải thêm Vtobe đằng trước bạn ợ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

con mèo của cô ấy có vẻ mệt, sao lại có to be vậy nhỉ? có phải ý nói bị động đúng không. kiểu "con mèo của cô ấy có vẻ bị mệt" _ _!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Her cat seems to be tired, her cat seems to be tired, her cat seems to be tired,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghale97

"Her pussy looks tired." không được chấp nhận à?

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.