Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã từng đi đến nhà hàng này."

Dịch:I used to go to this restaurant.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/winnie.maiquynh

Vui lòng xem xét lại đáp án "I've ever gone to this restaurant"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BoHong5

Mình cũng vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyVMinh

bảo thủ

2 năm trước