"Tôi đã từng đi đến nhà hàng này."

Dịch:I used to go to this restaurant.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/winnie.maiquynh

Vui lòng xem xét lại đáp án "I've ever gone to this restaurant"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoHong5

Mình cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyVMinh

bảo thủ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.