Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã thích những con rùa biển."

Dịch:I liked the sea turtles.

2 năm trước

0 Nhận xét