Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có hiểu tiếng Ý không?"

Dịch:Does she understand Italian?

2 năm trước

0 Nhận xét