"Cô ấy có hiểu tiếng Ý không?"

Dịch:Does she understand Italian?

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.