Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ăn cơm mặc dù tôi không thích nó."

Dịch:I eat rice even though I do not like it.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lenhlang

although cũng là mặc dù sao không đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/namdhis

Mình trả lời là "i eat rice although i don't like it" báo đúng mà :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nvduccauduong

I eat rice although I don't like it t trả lời vậy được mà

2 năm trước