"Cảm ơn các bạn vì xem bộ phim của tôi."

Dịch:Thank you for seeing my film.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rien_parfait

Lúc mình chọn 2 câu thì sai...lúc chọn 1 câu thì cũng sai rồi chả biết khi nào thì đúng btay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhVinh1

thank you for see my movie

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.