Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi nghĩ đến những gia đình của chúng tôi."

Dịch:We think of our families.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/htth2820

Sao lại phải là think of nhờ mn? Think of vs think about khác nhau ở đâu|?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHung744140

Tại sao lại là think of mà ko phải think to??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HelloKitty750188

I don't know

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet96

We think to our families. ko dc sao ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcDip613297

Trả lời vs đáp án giống nhau s lại báo sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haNc5u

Có bạn nào biết tại sao là think of mà không phải think about không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoa347

Nói đi bạn

2 tháng trước