Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đi."

Dịch:We go.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/noluchon

We walk sao lại sai vay?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quy51175

Walk là đi bộ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huonggiang123456

sai rồi go mới là đi bộ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhHuynh10

walk là đi bộ go là đi !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yukino211206

go là đi ạ con walk là đi bộ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThNgc221423

go là đi và walk là đi bộ

1 năm trước