Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lần này chúng ta đi bằng thuyền."

Dịch:This time we go by boat.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/elnino655

this time we go by ship la sai ak?why?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huycankts

Ship hình như thiên về tàu thuỷ, chiến hạm hơn là thuyền du lịch, chắc vậy

1 năm trước