"Lần này chúng ta đi bằng thuyền."

Dịch:This time we go by boat.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/elnino655

this time we go by ship la sai ak?why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huycankts

Ship hình như thiên về tàu thuỷ, chiến hạm hơn là thuyền du lịch, chắc vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.