Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/KhLuLa

"When did you say that to my friend?"

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhLuLa

bạn đã nói điều đó tới những người bạn của tôi khi nào

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

friend là số ít bạn ơi!

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

When did you say that to my friend, when did you say that to my friend, when did you say that to my friend

0
Trả lời1 năm trước