"He reads the recent newspaper."

Dịch:Anh ấy đọc tờ báo mới đây.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/t443778

báo gần đây và báo mới khác nhau ạ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/momoyul

"The" đọc nghe như "a" ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabe_Kotori

Tôi cũng nghe ra "a" luôn, kiểu như từ đó bị dính với âm "s" của từ trước chứ không nghe được "the".

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

He reads the recent newspaper

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.