"He reads the recent newspaper."

Dịch:Anh ấy đọc tờ báo mới đây.

9/30/2015, 4:14:04 PM

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/t443778

báo gần đây và báo mới khác nhau ạ????

4/11/2016, 9:14:16 AM

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với nhóm Việt Nam nha!

2/17/2019, 8:18:36 AM

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với nhóm mình nha!

2/24/2019, 2:17:48 PM

https://www.duolingo.com/momoyul

"The" đọc nghe như "a" ấy

9/30/2015, 4:14:05 PM

https://www.duolingo.com/Hanabe_Kotori

Tôi cũng nghe ra "a" luôn, kiểu như từ đó bị dính với âm "s" của từ trước chứ không nghe được "the".

10/4/2018, 4:55:51 AM

https://www.duolingo.com/Yninh6

He reads the recent newspaper

3/23/2018, 3:23:20 AM

https://www.duolingo.com/ThAnh888085

He reads the recent newspaper

3/9/2019, 12:41:37 PM

https://www.duolingo.com/buitruongson02

báo mới đây nghe không được thuận tai

11/16/2015, 2:11:52 PM

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY
  • 16
  • 3
  • 2
  • 2
  • 115

7/17/2016, 8:18:49 AM

https://www.duolingo.com/tuan.txq

vừa mới đây nghe thuận tai hơn

3/1/2016, 7:54:00 AM

https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

tớ thiếu từ "đây" mà cũng báo sai. thấy ghét!><

6/26/2016, 2:39:47 PM

https://www.duolingo.com/cundohoi

anh ấy đọc tờ báo mới đúng mà nhỉ!

7/18/2016, 3:44:29 AM

https://www.duolingo.com/Ba6oaMw8

câu trả lời của tôi nên được chấp nhận

9/25/2017, 11:18:43 AM

https://www.duolingo.com/palovebdsomuch

Anh ấy mới đọc tờ báo ko được ak?

7/26/2016, 7:03:55 AM

https://www.duolingo.com/Hanabe_Kotori

Nếu vậy thì phải đem "recent" ra đầu hoặc cuối và chuyển nó thành trạng từ là "recently" thì mới có nghĩa như bạn nói. Còn ở đây là tính từ thì giống như bạn momo giải thích.

10/4/2018, 4:57:47 AM

https://www.duolingo.com/momoyul

Không. Vì chữ recent ở đây là tính từ cho newspaper. Vậy nên nghĩa là báo mới chứ không phải mới đọc. Như bạn nói thì câu này phải là: He read the newspaper recently hoặc He has read the newspaper recently.

8/17/2016, 2:02:30 PM

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

duolingo thật điên và khùng đéo đọc được

7/15/2017, 2:19:45 AM

https://www.duolingo.com/vobao8682

khùng

11/8/2016, 5:37:00 AM

https://www.duolingo.com/LuciferAssassin

stupic\

5/31/2016, 12:22:57 PM

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY
  • 16
  • 3
  • 2
  • 2
  • 115

ANH ẤY MỚI ĐỌC TỜ BÁO / SAO LẠI SAI ?

7/17/2016, 8:18:38 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.