1. Forum
  2. >
  3. Topic: Turkish
  4. >
  5. İçinde ben de vardım...

https://www.duolingo.com/profile/Robbie1994

İçinde ben de vardım...

Bir gün komşuları Hoca'ya sorarlar: "Hocam dün gece sizin evden gürültüler geliyordu. Önemli bir şey mi oldu ?" "Yok canım... Benim kaftan merdivenden yuvarlanmıştı da ..." Adamlar üsteler: "Hocam kaftan o kadar gürültü çıkabilir mi ?" Canı sıkılan şöyle cevap verir: "Ne uzatıyorsunuz canım, içinde ben de vardım."

1/ Why the forms are "sizin evden", "benim kaftan" ? They shouldn't be "sizin evinizden", "benim kaftanım" ?

2/ The "da" after the verb "yuvarlanmıştı" will be translated as "and" in this sentence or no ?

3/ "Canı sıkılan şöyle cevap verir ": How will we translate this ? The form "sıkılan" is it a participle ? The form "şöyle", what kind of form is it ?

Şimdiden teşekkürler ! ^^

October 1, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Selcen_Ozturk

1- it is used commonly in the daily speech 2- it is difficult to translate, but I would say it is more like "so..." 3- I think we don't teach the -(y)An suffix in the current course. it means "the one who...". The one who got bored, in the example above. 4- şöyle is a word, it means "like that"


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Re -y(A)n: you do; it's in https://www.duolingo.com/skill/tr/-en-%28Relative-Pronouns%29 near the bottom of the tree (short name "Rel. Pro.").


https://www.duolingo.com/profile/Selcen_Ozturk

haha I must have forgotten it :D

Learn Turkish in just 5 minutes a day. For free.