1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The students are making prog…

"The students are making progress."

Dịch:Những học sinh thì đang tiến bộ.

October 1, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Kehlst

Câu này hay nhỉ? Cấu trúc khá khó hiểu :D "đang tiến bộ" - making progress


https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Đi chung với to be nữa bạn:" ...are making progress "


https://www.duolingo.com/profile/doanthien228

Các học sinh/ sinh viên đang tiến bộ


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

are in progress dc k ad?


https://www.duolingo.com/profile/Thuhuong2

The students are making progress

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.