Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con rùa không chạy ."

Dịch:Turtles do not run.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhuyn471539

Turtles do not run co dung khong cac ban

1 năm trước