1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The French flag is blue, whi…

"The French flag is blue, white, and red."

Dịch:Lá cờ Pháp có màu xanh dương, màu trắng và màu đỏ.

October 1, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Minhvietphung

Sao "blue" dịch là màu xanh da trời lại sai vậy? :((


https://www.duolingo.com/profile/XembiLee

Bạn chọn báo cáo "câu trả lời nên được chấp nhận" để admin thêm đáp án vào


https://www.duolingo.com/profile/bobiptet

cờ Pháp thì xanh dương, trắng và đỏ cũng sai. Thiếu chữ màu mà cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/YnBsjr

Đúng đấy. Bực vler_


https://www.duolingo.com/profile/VinhL199042

Cờ nga cũng vậy mà:))))


https://www.duolingo.com/profile/XembiLee

Tại sao các màu nhưng lại dùng is chứ không phải là are.


https://www.duolingo.com/profile/Hung244328

Do chủ ngữ là The French flag chứ k phải colors

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.