Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tổ chức"

Dịch:The foundation

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanaTTN

Nếu như "foundation" cũng dịch là "tổ chức", "organization" cũng dịch thành "tổ chức", thế thì hai từ này khác nhau ở chổ nào?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kimdzung12345

sao association lại không được chấp nhập là tổ chức chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaTTN

Mình thấy association thường hay được dịch thành hiệp hội, vd như: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) = hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phatcui78

Association là sự kết hợp mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaTTN

Association, theo định nghĩa của từ điển Oxford, có một nghĩa là : "an official group of people who have joint together for a particular purpose" đồng nghĩa với organization, "sự kết hợp" chỉ là một trong số những nghĩa của nó thôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mrdanlibra

Vậy là Organization ~ Foundation ~ Assocition là các từ đồng nghĩa: Tổ chức.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kim20798

celebrate thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatanh12333

Celebrate là động từ bạn ơii

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

theo từ điển thì foundation là một tổ chức lâu dài, và thường dùng cho từ thiện. Còn Organization là một tô chức người, làm một nhiệm vụ nhất định cho xã hội, chính trị....Mình thì thấy cho tổ chức từ thiện, thì họ dùng foundation

1 tháng trước