"Tôi cần đóng cửa."

Dịch:I need to shut the door.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kiraminami

I need to close the door. Sao lại sai hả ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RoobieLe

Close duoc ma co sai dau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nina.duolingo

Chọn tất cả các câu trả lời đúng: l need to shut the door, I need to close the door. I need to close the door sai à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BnhMinh9

I need to close the door

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.