https://www.duolingo.com/nhanhlen1

Dịch văn bản

Phần dịch thuật ở Duolingo ở đâu vậy các bạn?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Hiện tại, khóa học Tiếng Anh cho người nói Tiếng Việt chưa có phần dịch thuật nhé bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanhlen1

Vậy phần cấp độ phiên dịch là ở đâu ra vậy bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Là ở những khóa học khác mà ra đó bạn. Ví dụ như: khóa học Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Anh, khóa học Tiếng Anh cho người nói Tiếng Đức...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanhlen1

Cảm ơn bạn

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.