1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 4f - O…

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 4f - Onko sinulla lemmikkejä?

HARJOITUKSET

Harjoitus 1

Taivuta. - Conjugate.

 • ymmärtää
 • etsiä
 • lukea
 • nukkua
 • oppia
 • opiskella
 • odottaa
 • auttaa

Harjoitus 2

Käännä englanniksi. - Translate into English.

 • Minulla on koira.
 • Kauniilla naisella on vihainen kissa.
 • Onko sinulla kissaa?
 • Teillä on 15 lehmää.
 • Onko heillä hevosta?
 • Iloisilla tytöillä on kaksi pientä sikaa.
 • Meillä on viisi lammasta.
 • Ymmärrän sinua.
 • Ymmärrättekö häntä?
 • Istummeko vai seisommeko?
 • Istun tuolilla.
 • Kirjoitan kirjaa.
 • He etsivät suurta kalaa.
 • Etsitkö minua?
 • Onnellinen mies lukee hyvää kirjaa.
 • Nukkuvatko he?
 • Puhutko espanjaa?
 • Puhun kiinaa.
 • Opitte vähän italiaa.
 • Opiskelen saksaa.
 • Rakastatko heitä?
 • Hän rakastaa kaunista tyttöä.
 • Odotamme mukavaa miestä.
 • Autatte minua.
 • Auttavatko he teitä?

Harjoitus 3

Käännä suomeksi. - Translate into Finnish.

 • Are you from Russia?
 • Do you live in Sweden?
 • Is the small boy from Spain?
 • I have a pig.
 • Do you (singular) have a sheep?
 • Does the beautiful woman have a horse?
 • They have a small dog.
 • We have 7 large cows.
 • You (plural) have 12 birds.
 • The angry men have 16 fish.
 • Do you (singular) understand English?
 • I understand them.
 • The small girl sits on the chair.
 • Shall we stand?
 • You (singular) are writing a book.
 • The handsome men are looking for the sad woman.
 • Is he writing?
 • Are you (singular) looking for me?
 • Are they reading?
 • I am reading a newspaper.
 • I am asleep.
 • Is she sleeping?
 • Do the Finns speak Swedish?
 • The Spaniards speak Spanish.
 • We learn Italian.
 • Shall I learn German?
 • The happy/content man studies Latin.
 • Are you (plural) studying French?
 • Do they love her?
 • They love us.
 • Are they waiting for you?
 • The young boys are waiting for the large dog.
 • Shall we help them?
 • I help the nice woman.
 • The old man has 20 happy/content cows.
 • We have six beautiful horses.
 • The man and woman have five nice children.
 • Does the young woman have a pig?
 • Is he from France?
 • Does she live in Germany?
 • Do we understand them?
 • We are writing.
 • I am looking for you (singular).
 • Shall I read?
 • The young boys are asleep.
 • You (plural) speak Greek.
 • Are you (singular) from the United States?
 • They learn Japanese.
 • The old man studies Chinese.
 • I love Finland.
 • They love English.
 • We are waiting for the small girl.
 • Will you (singular) help me?

Tell me what you thought about the lesson. If you have any questions or suggestions, please comment below. Here is link to the previous lessons: https://www.duolingo.com/comment/10579104

Hei!

October 2, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Gluehbirneee

Thanks! :)

Just like widle, I haven't done an exercise without a mistake yet, but practice makes perfect (I hope). ^^ Also most of them are careless mistakes, so all in all it's a great progress from what I would have done before your lessons. :D


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

VASTAUKSET

Harjoitus 1

 • ymmärtää ymmärrän, ymmärrät, hän ymmärtää, ymmärrämme, ymmärrätte, he ymmärtävät
 • etsiä etsin, etsit, hän etsii, etsimme, etsitte, he etsivät
 • lukea luen, luet, hän lukee, luemme, luette, he lukevat
 • nukkua nukun, nukut, hän nukkuu, nukumme, nukutte, he nukkuvat
 • oppia opin, opit, hän oppii, opimme, opitte, he oppivat
 • opiskella opiskelen, opiskelet, hän opiskelee, opiskelemme, opiskelette, he opiskelevat
 • odottaa odotan, odotat, hän odottaa, odotamme, odotatte, he odottavat
 • auttaa autan, autat, hän auttaa, autamme, autatte, he auttavat

Harjoitus 2

 • I have a dog.
 • A/the beautiful woman has an angry cat.
 • Do you have a cat?
 • You have 15 cows.
 • Do they have a horse?
 • The happy girls have two small pigs.
 • We have five sheep.
 • I understand you.
 • Do you understand him/her?
 • Shall we sit or shall we stand?
 • I sit on a/the chair.
 • I am writing a book.
 • They are looking for a/the large fish.
 • Are you looking for me?
 • A/the happy man is reading a good book.
 • Are they asleep?
 • Do you speak Spanish?
 • I speak Chinese.
 • You (will) learn a little bit of Italian.
 • I study German.
 • Do you love them?
 • He loves a beautiful girl.
 • We are waiting for a/the nice man.
 • You are help me.
 • Will they help you/ Do they help you?

Harjoitus 3

 • Oletko/oletteko Venäjältä?
 • Asutko/asutteko Ruotsissa?
 • Onko pieni poika Espanjasta?
 • Minulla on sika.
 • Onko sinulla lammasta/lammas?
 • Onko kauniilla naisella hevosta/hevonen?
 • Heillä on pieni koira.
 • Meillä on seitsemän suurta lehmää.
 • Teillä on 12 lintua.
 • Vihaisella miehellä on 16 kalaa. (This was suppose to be the angry man. Sorry.)
 • Ymmärrätkö englantia?
 • Ymmärrän heitä.
 • Pieni tyttö istuu tuolilla.
 • Seisommeko?
 • Kirjoitat kirjaa.
 • Komeat miehet etsivät surullista naista.
 • Kirjoittaako hän?
 • Etsitkö minua?
 • Lukevatko he?
 • Luen sanomalehteä.
 • Nukun.
 • Nukkuuko hän?
 • Puhuvatko suomalaiset ruotsia?
 • Espanjalaiset puhuvat espanjaa.
 • Opimme italiaa.
 • Opinko saksaa?
 • Onnellinen mies opiskelee latinaa.
 • Opiskeletteko ranskaa?
 • Rakastavatko he häntä?
 • He rakastavat meitä.
 • Odottavatko he sinua/teitä?
 • Nuoret pojat odottavat suurta koiraa.
 • Autammeko heitä?
 • Autan mukavaa naista.
 • Vanhalla miehellä on 20 onnellista lehmää.
 • Meillä on kuusi kaunista hevosta.
 • Miehellä ja naisella on viisi mukavaa lasta.
 • Onko nuorella naisella sikaa/sika?
 • Onko hän Ranskasta?
 • Asuuko hän Saksassa?
 • Ymmärrämmekö heitä?
 • Kirjoitamme.
 • Etsin sinua.
 • Luenko?
 • Nuoret pojat nukkuvat.
 • Puhutte kreikkaa.
 • Oletko Yhdysvalloista?
 • He oppivat japania.
 • Vanha mies opiskelee kiinaa.
 • Rakastan Suomea.
 • He rakastavat englantia.
 • Odotamme pientä tyttöä.
 • Autatko minua?

https://www.duolingo.com/profile/widle

Done, thanks.

I'm yet to do an exercise without a mistake. :)

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.