Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He does not call me."

Dịch:Anh ấy không gọi tôi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TMTDream

Đọc sai nhé. He does not mà đọc thành He did not. Phát âm sai rồi, mod check lại đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phongcaca

Ai cho hỏi does ở đây có ý nghĩa thế nào ạ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 13

Khi trong câu chỉ có động từ thường (sleep, eat,...), không phải động từ to be (am/is/are) hoặc những modal verb (can/will/shall), khi bạn muốn chuyển nó sang thể phủ định bạn cần thêm trợ từ to do vô trong câu. Vì chủ ngữ của câu này đang là he - ngôi số 3, số ít, nên bạn phải đổi thành trợ từ does thay vì do nha bạn.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/susan74359

Did ?

5 tháng trước