Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman

DỊCH VIỆT -ANH : MY HOBBY

nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Cách viết một bài nói về sở thích của mình :

1 : Name of the hobby ( tên của sở thích )

EX: My hobby is adventure

2 : When do you started ? ( Bạn đã bắt đầu từ khi nào )

EX: I started one month ago when i listened a news about adventure

and i very like it

3 :Person you share this hobby with ( Người mà bạn chia sẻ sở thích

này là ai )

EX: i talked that with my mother and my mother loves it too

4: What you do with your hobby ( Bạn đã làm gì để thực hiện nó )

5: Feelings about the hobby ( Bạn cảm thấy thế nào về sở thích của

mình)

6 : dự định của bạn trong tương lai

Bài cần dịch :

sở thích của tôi : tôi thích những cuộc phiêu lưu và nó là sở thích của tôi . tôi đã bắt đầu thực hiện nó một tháng trước sau khi tôi nghe một tin tức rất thú vị về những cuộc phiêu lưu và tôi đã thích nó . người mà tôi chia sẻ sở thích của mình là mẹ tôi , mẹ tôi cũng rất thích nó .tôi đã chuẩn bị một vài thứ để sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu ngắn hạn của tôi : máy ảnh , thuốc , đồ ăn , thức uống , quần áo ... tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ đến nó .vào những buổi tối , tôi đều mơ thấy tôi đang đứng trên một ngọn núi khi tôi chinh phục xong một cuộc hành trình thú vị . trong tương lai tôi sẽ đến Nhật , tôi rất muốn ghé thăm đất nước này .

Nếu thấy có ích các bạn hãy tặng nhiều nhiều lingos vào

ai dịch tốt sẽ có thưởng

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kunbixu

My hobby: I like the adventures and it is my hobby. I start to implement it one month ago, after i listen a interesting news of the adventures and i did like it.who is i share my hobby is my mother, my mother likes it too. I have prepared somethings: camera, drug, food, drink,clothes ...I fell fun when thinking it. In the evenings, i dream that i am standing in a moutain when i conque a interesting travel. In the future, i will go to japan, i want to visit it

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Andiep227

It looks like GG-Trans sponsored this paragraph :v, sorry I'm just kidding but you should check out and rectify some basic grammar points , one more thing you should figure out the discrepancy between drug and medicine ^^ sincerely

2 năm trước

https://www.duolingo.com/conngoancuameha3

Nó trông giống như GG-Trans tài trợ khoản này: v, xin lỗi Tôi chỉ đùa thôi nhưng bạn nên kiểm tra và khắc phục một số điểm ngữ pháp cơ bản, một điều nữa bạn nên tìm ra sự khác biệt giữa thuốc và thuốc ^^ chân thành. cho andiep277

2 năm trước

https://www.duolingo.com/conngoancuameha3

Sở thích của tôi: Tôi thích những cuộc phiêu lưu và nó là sở thích của tôi. Tôi bắt đầu thực hiện nó một tháng trước, sau khi tôi nghe một tin tức thú vị về những cuộc phiêu lưu và tôi đã làm như it.who là tôi chia sẻ sở thích của tôi là mẹ tôi, mẹ tôi thích nó quá. Tôi có somethings chuẩn bị: máy ảnh, thuốc, thực phẩm, nước uống, quần áo ... tôi đã vui vẻ khi nghĩ đến nó. Vào các buổi tối, tôi ước mơ mà tôi đang đứng trong một núi khi tôi conque một chuyến du lịch thú vị. Trong tương lai, tôi sẽ đi đến Nhật Bản, tôi muốn đến thăm nó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/conngoancuameha3

cho kunbixu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghjchtaj

1 like cho bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

nhanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghuan6A6

toi tang ban 2like

2 năm trước