Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Kinh doanh là kinh doanh."

Dịch:Business is business.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

Câu này nghĩa là gì vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

Câu này nghĩa là kinh doanh là kinh doanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Trả lời như bạn trớt quớt, giống như 1 là 1, 2 là 2

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

mà bạn hỏi làm chi vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LBngGiang1

câu này hài

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 939

Câu này dịch là"chuyện nào ra chuyện đó"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Công việc là công việc/ chuyện nào ra chuyện đó

1 năm trước