"This river's water is very clean."

Dịch:Nước của dòng sông này thì rất sạch.

October 3, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BnhNg14

Thiếu một chữ thôi mà cũng sai

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/daisukijin

"Nước của con sông này thì rất trong" được không ạ

October 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CaoDaiDuong

Sở hữu cách dùng được cho vật thể không sống ạ? Ai giải thích giúp mình với

July 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nghia80145

Nước của dòng sông thì sạch kêu sai mới ghê

October 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thaithuytien

Dòng sông này nước rất sạch cũng được mà?

April 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TngDuyQuyt

Nước sông này rất sạch

August 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TngDuyQuyt

Vậy cũng sai vô lí

August 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Paul892748

Mình nghĩ phải là the water of this river bởi vì 's dùng cho vật sống

May 25, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.