"This river's water is very clean."

Dịch:Nước của dòng sông này thì rất sạch.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daisukijin

"Nước của con sông này thì rất trong" được không ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BnhNg14

Thiếu một chữ thôi mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoDaiDuong

Sở hữu cách dùng được cho vật thể không sống ạ? Ai giải thích giúp mình với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghia80145

Nước của dòng sông thì sạch kêu sai mới ghê

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.