Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This river's water is very clean."

Dịch:Nước của dòng sông này thì rất sạch.

1
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daisukijin

"Nước của con sông này thì rất trong" được không ạ

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/BnhNg14

Thiếu một chữ thôi mà cũng sai

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoDaiDuong

Sở hữu cách dùng được cho vật thể không sống ạ? Ai giải thích giúp mình với

1
Trả lời1 năm trước