"The art"

Dịch:Nghệ thuật

October 4, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Mình dịch the art là "nghệ thuật". Máy báo "chính xác" nhưng khi có lệnh nghĩa tiếng anh của từ "nghệ thuật" viết "the Art" thì lại báo sai. Why why why


https://www.duolingo.com/profile/ThaiMinhTriet0

You must write ''The art" instead of "the Art"


https://www.duolingo.com/profile/ThaiMinhTriet0

If so, Admin is wrong in this situation


https://www.duolingo.com/profile/MinhHinTrn1

tại sao trong 1 số câu từ art lại thêm s và vẫn dịch là nghệ thuật?


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

From my experience, you should write only one word : "art". It ' ll be ok immediatly!


https://www.duolingo.com/profile/...Yori...

mĩ thuật sao ko được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Mình cũng nghĩ vậy


https://www.duolingo.com/profile/wanbao113

Nghệ thuật mang nghĩa bao quát hơn mỹ thuật. Tôi nghĩ vậy.


https://www.duolingo.com/profile/QunhNg795331

The art dịch sang tv là nghệ thuật là đúng mà dịch nghệ thuật sang tiếng anh là the art là sai ( ̄- ̄)


https://www.duolingo.com/profile/wanbao113

Mọi người tham gia CLB mình nhé. 22PM56M


https://www.duolingo.com/profile/Angelnini

"Mỹ thuật" có được không?


https://www.duolingo.com/profile/cuong_simon

Phát âm từ này kỳ thế

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.