"The art"

Dịch:Nghệ thuật

October 4, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 278

Mình dịch the art là "nghệ thuật". Máy báo "chính xác" nhưng khi có lệnh nghĩa tiếng anh của từ "nghệ thuật" viết "the Art" thì lại báo sai. Why why why

October 4, 2015

https://www.duolingo.com/ThaiMinhTriet0

You must write ''The art" instead of "the Art"

November 25, 2015

https://www.duolingo.com/ThaiMinhTriet0

If so, Admin is wrong in this situation

November 26, 2015

https://www.duolingo.com/MinhHinTrn1

tại sao trong 1 số câu từ art lại thêm s và vẫn dịch là nghệ thuật?

April 25, 2016

https://www.duolingo.com/hieule81502

From my experience, you should write only one word : "art". It ' ll be ok immediatly!

April 22, 2016

https://www.duolingo.com/...Yori...

mĩ thuật sao ko được nhỉ

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/hieu412864

Mình cũng nghĩ vậy

October 10, 2018

https://www.duolingo.com/wanbao113

Nghệ thuật mang nghĩa bao quát hơn mỹ thuật. Tôi nghĩ vậy.

November 5, 2018

https://www.duolingo.com/QunhNg795331

The art dịch sang tv là nghệ thuật là đúng mà dịch nghệ thuật sang tiếng anh là the art là sai ( ̄- ̄)

March 25, 2018

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Not true

December 20, 2017

https://www.duolingo.com/wanbao113

Mọi người tham gia CLB mình nhé. 22PM56M

November 5, 2018

https://www.duolingo.com/Angelnini

"Mỹ thuật" có được không?

December 20, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.