Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta nói như thể là anh ta đã biết bí mật ."

Dịch:He speaks as if he knew the secret.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Khó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

as though = as if : như thể

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nganguyen311

as if= as though mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuongthanh17

hay

11 tháng trước