Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã quyết định bơi."

Dịch:I had decided to swim.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jerry2103

Tại sao chọn đúng câu trả lời vẫn kêu sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 915

Bạn báo lỗi đi

2 năm trước