Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"During the campaign he only talked about the economy."

Dịch:Suốt chiến dịch ông ấy đã chỉ nói về kinh tế.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daisukijin

Tại sao mình dịch là "cuộc vận động" thay vì đáp án "chiến dịch" lại không được chấp nhận ạ

2 năm trước