"Duringthecampaignheonlytalkedabouttheeconomy."

Dịch:Suốt chiến dịch ông ấy đã chỉ nói về kinh tế.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daisukijin

Tại sao mình dịch là "cuộc vận động" thay vì đáp án "chiến dịch" lại không được chấp nhận ạ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.